معمولا بچه ها از ما بزرگترها جنب و جوش بیشتری دارند،برای همین باید کفشی را برای آنها انتخاب کنیم تا دوام بالاتری داشته باشد.برای همین بهتر است کفش های دور دوز و دست دوز را برایشان خریداری کنیم. برای اینکه دوام کفش آنها را بالا ببرید و مجبور نباشید ماهی یک کفش برایشان بخرید، بهتر است کمی بیشتر هزینه و کفش های دور دست دوز را برایشان خریداری کنید

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE
Instagram
Telegram